READAPTACIÓ FUNCIONAL

El procés de readaptació funcional de l'individu lesionat, és el període de temps que transcorre entre el moment de la lesió i la tornada al dia a dia o a la competició.

L'objectiu principal de la readaptació és que l'individu torni al mateix o a un millor nivell de competència que tenia abans de lesionar-se i fer-ho en el menor temps possible.