NUTRICIÓ

Un nutricionista és un professional sanitari expert en alimentació, nutrició i dietètica. S'encarrega principalment del diagnòstic nutricional-dietètic general i específic.

El servei de nutrició de Dinamis ofereix:

- Nutrició esportiva.

- Tractament en malalties cardiovasculars, digestives, diabetis i obesitat.

- Consell dietètic.

- Dietes personalitzades.

- Intol·leràncies i al·lèrgies.

- Embaràs i lactància.